Land Rover VIN číslo – čo sa z neho dozvieme?

Definovanie formátu VIN čísla
Typické VIN číslo Land Rover obsahuje 17 alfanumerických znakov v súlade so súvisiacimi normami (každé VIN číslo má 17 znakov).

Môže vyzerať napríklad takto:

SALLDHMD8FA511464

Prvé tri znaky sú svetovou identifikáciou výrobcu (World Manufacturer Identifier) čo pre Land Rover znamená SAL a súvisí to s identifikovaním regiónu (S), krajinou (A) a výrobcom (L). V tomto prípade to teda je Európa, Veľká Británia a Land Rover. Znaky na pozícií 4 až 9 sú popisnými znakmi vozidla a popisujú typ vozidla, informácie o platforme, model a typ karosérie.

Znaky 10 až 17 sú identifikáciou konkrétneho vozidla, to znamená že každé jedno vozidlo má jedinečnú kombináciu týchto znakov.  Land Rover používa 10-tý znak na identifikáciu modelového roku vozidla a 11-ty znak ako identifikáciu fabriky pričom posledných 6 čísiel tvorí jedinečný sériový kód vozidla.

Detailnejšie informácie z jednotlivých častí VIN

Geografický región (1-vý znak)
S – Európa
Krajina (2-hý znak)
A – Veľká Británia
Výrobca (3-tí znak)
L – Land Rover


Typ (4-tý a 5-ty znak)
LB Series III
LD Ninety, One Ten, 127, Defender
LH Range Rover
LJ Discovery
LM Range Rover L322
LN Freelander
LP Range Rover (38A)
LT Discovery Series II


Rázvor náprav vozidla (6-tý znak)
A – Series III 88″, Defender 90″ extra heavy duty,  Range Rover Classic 100″, Range Rover (38A) 108″, Freelander
B – Series III 88″ Lightweight, Defender 110″ extra heavy duty, Range Rover Classic LSE 108″, Freelander Commercial
C – Series III 109″, Defender 130″ extra heavy duty
D – Series III 109″
G – 100″ (Discovery)
H – 110″ (L/R)
K – 130″ (L/R)
M – Special Build
R – 110″ (24 volt)
S – 90″ (24 volt)
V – 90″ (L/R)


 

Typ karosérie (7-mi znak)
A – Basic, Soft Top, Pickup, Hardtop Van Commercial, Freelander 3 Door Commercial, Discovery 3 or 5 Door
B –  Series III 88″ Station Wagon, Defender 3door Station Wagon, Range Rover Classic 2 door, Discovery 3 door, Freelander 5 Door
F – Defender 4 door Crew cab non Hi-capacity
H – High Capacity Pick Up with/without crew cab
M – Defender 5door Station Wagon, Range Rover Classic 5 door, Range Rover (38A) 5 door, Discovery 5 door
R – Range Rover Moneverdi


 

Typ motora (8-my znak)
A – 1.8L, inline 4 cylinder, ‘K’ Series, High Compression Unleaded
B – 2.5L, inline 4 cylinder, turbo-diesel, 19J / 2.0L, inline 4 cylinder, ‘L’ Series, turbo-diesel
C – 2.5L, inline 4 cylinder, diesel, 12J / 1.8L, inline 4 cylinder, ‘K’ Series, Low Compression Unleaded
D – 2.5L, inline 4 cylinder, petrol / 17H 1.8L, inline 4 cylinder, ‘K’ Series, Low Compression Leaded
E – 3.5L, V8 carb, petrol, High Compression / 2.4L, inline 4 cylinder, VM Diesel / 2.0L, inline 4 cylinder, BMW M47 (Td4), diesel
F – 2.5L, inline 4 cylinder, turbo-diesel (200Tdi/300Tdi) non EGR/cat, 11L or 16L 1.8L, inline 4 cylinder, ‘K’ Series, High Compression Leaded
G – 2.25L, inline 4 cylinder, diesel / 2.5L, V6, ‘KV6’ Series, Unleaded
H – 2.25L, inline 4 cylinder, petrol / 2.5L, V6, ‘KV6’ Series, Leaded
J – 4.6L, V8 Efi, petrol / 2.5L, V6, ‘KV6’ Series, Ethanol
L – 3.5L, V8 Efi, petrol
M – 3.9 & 4.0L, V8 Efi, petrol
N – 2.5L, inline 4 cylinder, VM Diesel
P – 2.6L, inline 6 cylinder, IOE petrol
V – 3.5L, V8 carb, petrol, Low Compression
W – 2.5L, inline 6 cylinder, BMW Diesel
Y – 2.0L, inline 4 cylinder Mpi, petrol
1 – 4.0L, V8Efi, Low Compression with Cat
2 – 4.0L, V8Efi, High Compression with Cat
3 – 4.0L, V8Efi, Low Compression without Cat
6 – 2.5L, inline 4 cylinder, turbo-diesel (200Tdi/300Tdi) EGR/cat
8 – 2.5L, inline 5 cylinder, turbo-diesel (Td5) EGR
9 – 2.5L, inline 5 cylinder, turbo-diesel (Td5) EGR without Cat (Disco II) / 2.8L, inline 6 cylinder, M52 BMW petrol


Typ prevodovky (9-tý znak)
1 – Series III 4 speed / Right Hand Drive / LT95 4 speed / Right Hand Drive / JATCO 5 speed Auto / Right Hand Drive
2 – Series III 4 speed / Left Hand Drive / LT95 4 speed / Left Hand Drive / JATCO 5 speed Auto / Left Hand Drive
3 – Chrysler 747 3 speed Auto / Right Hand Drive / ZF 4 speed Auto / Right Hand Drive
4 – Chrysler 747 3 speed Auto / Left Hand Drive / ZF 4 speed Auto / Left Hand Drive
5 – RHD 4 speed gearbox + overdrive
6 – LHD 4 speed gearbox + overdrive / 7 – LT77 5 Speed Manual / Right Hand Drive / LT77S 5 Speed Manual / Right Hand Drive / LT85 5 Speed Manual / Right Hand Drive / R380 5 Speed Manual / Right Hand Drive / PG1 5 speed5 Speed Manual / Right Hand Drive
8 – LT77 5 Speed Manual / Left Hand Drive / LT77S 5 Speed Manual / Left Hand Drive / LT85 5 Speed Manual / Left Hand Drive / R380 5 Speed Manual / Left Hand Drive / PG1 5 speed5 Speed Manual / Left Hand Drive


 

Rok výroby vozidla (10-ty znak)
A – 2010
B – Ser. III CSW or R/R Phase II, or 90/110 face lift to 1987 M/Y 2011
C – R/R 1986 M/Y or 2012
D – R/R 1987 M/Y or 2013
E – 1988 or 2014
F – 1989 or 2015
G – 1990 or 2016
H – 1991 or 2017
J – 1992 or 2018
K – 1993
L – 1994
M – 1995
T – 1996
V – 1997
W – 1998
X – 1999
Y – 2000
1 – 2001
2 – 2002
3 – 2003
4 – 2004
5 – 2005
6 – 2006
7 – 2007
8 – 2008
9 – 2009


 

Identifikácia výrobnej fabriky (11-ty znak)
A – Solihull, Veľká Británia
F – Svet (kit)
V – Juhoafrická republika